Moduł składkowy

Moduł składkowy

Moduł składkowy dostępny jest wyłącznie w wersjach dedykowanych systemu. Pozwala on na wprowadzanie, zliczanie i archiwizowanie danych, dotyczących kwestii finansowych w klubie, ze szczególnych uwzględnieniem składek.

Aby dodać nową składkę, kliknij lewym menu „dodaj nową składkę”. W systemie są do wyboru dwa rodzaje składek: jednorazowa oraz miesięczna. Wybierz drużyny, sezony oraz okres, w którym obowiązywać ma składka. Możesz także wybrać miesiące, w których składka nie będzie obowiązywała.

Po stworzeniu składki możesz przejść do jej uzupełniania. Aby uzupełnić danemu zawodnikowi składkę, dwukrotnie kliknij wybraną komórkę tabeli. Ponowne kliknięcie spowoduje odnotowanie braku wpłaty. Aby zwolnić zawodnika z obowiązku płacenia składki lub ustalenia indywidualnej kwoty składki, kliknij ikonkę przy nazwisku danego zawodnika. W okienku, które Ci się pojawi, będziesz miał wcześniej wspomniane możliwości.

W momencie, kiedy system nie odnotuje wpłaty składki po upływie terminu, automatycznie poinformuje o tym zawodnika i rodzica wyświetlając mu powiadomienie na jego koncie.

Wróć