Gráficos
Koordynacja - Percepcja - Kolory
Ejercicio - Koordynacja - Percepcja - Kolory

Zawodnicy prowadzą piłkę w polu które jest ograniczone stożkami.

Każdy z zawodników ma piłkę przy nodze, oraz stożek w ręce. Stożki są różnych kolorów ale i tak się powtarzają.

  1. Zmiana - Na sygnał “zmiana” zawodnicy muszą się zatrzymać z piłką i wymienić się stożkami (ale mogą się zamienić tylko na inny kolor). Zawodnicy muszą być świadomi gdzie się znajdują koledzy z innym kolorem.
  2. Kolor (Progresja 1) - Na sygnał “kolor” zawodnicy muszą na ziemi znaleźć stożek takiego koloru, jaki mają w ręce i do niego podbiec z piłką. Dla tego cały czas muszą obserwować otoczenie. Trener może powiedzieć "kolor" lub "zmiana".
  3. Kolor (Progresja 2) - Na sygnał “kolor” zawodnicy muszą zatrzymać piłkę, szybko okrążyć stożek takiego koloru jaki mają w ręce i wrócić na swoje miejsce.
  4. Kolor (Progresja 2) - Zabawa “kolor” o mistrza, gdzie po każdej rundzie 3 najwolniejszych odpada. Zawodnicy wykonują obiegnięcie z piłką. Wyróżniamy tylko pierwsze miejsce - mistrza.


  • Wariant: Trener mówi zadownikom w jaki sposób powinni prowadzić piłkę (prawa, lewą, podeszwą, prostym podbiciem, zewnętrznym, wewnętrznym
  • Wariant: Zamiast sygnałów głosowych, trener podnosi rękę; prawą - “zmiana”, lewą - “kolor”. Do tego trener może się poruszać po obwodzie pola zabawy tak żeby zwiększyć trudność zadania.

Parámetros de ejercicio
Disciplina del deporte: Fútbol
Categoría: No hay categoría
Categoría de edad: U9
Tiempo de ejercicio: 10 minutos
Liczba powtórzeń: 10 veces
Przerwa: 0 segundos
Rango de intensidad: 0 - 50 %
Etiquetas: Koordynacja Individual activities Driving a ball Feeling the ball
Material: Ball Marking cone
Socio
baner