Medizinischer Modul

Medizinischer Modul

Komunikacja w klubie może odbywać się kilkoma kanałami. Jedno z nich to kalendarz klubowy. Z tego miejsca jesteś w stanie tworzyć wydarzenia. Naturalnie, wszystkie osoby, których dotyczy dodane wydarzenie, otrzymają powiadomienie o jego utworzeniu lub edycji. Każde z wydarzeń może przypisać do wybranej grupy użytkowników, w zależności od wybranej opcji wybrane wydarzenia mogą pojawiać się kalendarzach wybranych użytkowników.

Z tego samego miejsca masz możliwość kontrolowania wszelkich wydarzeń dodanych przez trenerów na swoich kalendarzach. Jako koordynator widzisz: mecze, treningi, wydarzenia oraz urodziny wszystkich trenerów w klubie.

Klikając w mecz na kalendarzu, możesz podejrzeć szybką relację z tego meczu. Klikając w trening, pojawi się okno z informacjami na temat wybranego treningu. W ten sposób jesteś w stanie kontrolować czy trening posiadał przygotowany konspekt, kto prowadził dany trening, gdzie został przeprowadzony oraz ilu zawodników brało udział w zajęciach.

Wróć