Grafiken
Berek 4 strefy bezpieczeństwa
Übung - Berek 4 strefy bezpieczeństwa

Berek zmienny z 4 strefami bezpieczeństwa. Schronieniem przed berkiem są 4 strefy, w których można przebywać maksymalnie przez 5 sekund.

Modyfikacje:

-berek z kozłowaniem piłki,

-berek z turlaniem piłki,

-berek z prowadzeniem piłki nogą.

Übungsparameter
Sportdisziplin: Fußball
Kategorie: Keine Kategorie
Altersklasse: Alle
Übunsdauer: 5 Minuten
Liczba powtórzeń: 1 raz
Przerwa: 0 Sekunden
Intensivitätsbereich: -
Tags: Fun
Geräte: Ball Bib Marking cone
Partner