Grafický editor

Grafický editor

Grafický editor je aplikace vytvořena v systému ProTrainUp. Dovoluje vám vytvářet jak kresby, tak i animace prezentující taktiku či tréninková cvičení.

Můžete zde přidat prvky jako hřiště, hráče, pomůcky, značky, různá pole a komentáře. Každým z prvků na hřišti pohybujete uchopením a přesunutím na dané místo na hřišti.

Kliknutím na určitý prvek pravým tlačítkem myši můžete prvek jednoduše opravovat. Můžete změnit: velikost, barvu a úhel postavení prvku na hřišti.

Zpět